Czy możemy wpłynąć na globalne ocieplenie?

Globalne ocieplenie zostało już szeroko omówione. Każdy na pewno wyrobił swoją opinię na ten temat. Powstał szereg dokumentów, mających poprawić obecny stan rzeczy. Jak naprawić sytuację naszej planety?

Oddolne działania kluczem do sukcesu?

Zmiany mają się dokonać już na poziomie lokalnym. Plan gospodarki niskoemisyjnej ze strategor.pl jest specjalnym dokumentem, stworzonym w celu promowania ekologicznych rozwiązań. To efekt tzw. pakietu klimatycznego, który podpisał również rząd polski. Zakłada zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Dokument ten jest wymagany przy wszelkiego typu wnioskach składanych przez gminę do Unii Europejskiej. Wdrożenie planów wiąże się z licznymi dotacjami. Wspiera się działania mające na celu poprawę sytuacji środowiska. Czy jest to jednak główna przyczyna globalnego ocieplenia?

Zmiany cykliczne?

Okazuje się, że nasza planeta zmienia swój klimat w sposób cykliczny. Wpływu ludzi nie da się tu nie docenić, ale nie jesteśmy jedynym źródłem ocieplenia klimatu. Warto przytoczyć tu również pewne liczby. Szacuje się, że Stany Zjednoczone oraz Chiny odpowiadają za blisko połowę wprowadzanego do atmosfery dwutlenku węgla. Wpływ innych państw jest zatem znacznie niższy (Polski niemal marginalny).

Nie zmienia to jednak ogólnej odpowiedzialności, jaką każdy ponosi za naszą planetę. Rozwój przede wszystkim transportu oraz zwiększenie potrzeb energetycznych (elektrownie konwencjonalne), wiąże się z licznymi zanieczyszczeniami. Temu nie możemy zaprzeczyć.

,,Czysty biznes”

Złośliwi twierdzą, że wspieranie ekologicznych technologii stało się swoistym biznesem. Promuje się odnawialne źródła energii pomimo nikłej rentowności inwestycji. Dodatkowo zmienia się systemy ogrzewania, a także wspiera samochody elektryczne. Okazuje się tymczasem, że pobierają one energię elektryczną (stacje ładowania)… powstała zazwyczaj w konwencjonalnych elektrowniach (szkodliwych dla środowiska).

Podsumowanie

Temat ten będzie jeszcze przez długi czas elektryzował ekologów, polityków oraz zwykłych obywateli. Warto przed wyrobieniem swojej opinii, poznać ogół informacji. Często w temacie globalnego ocieplenia przeplatają się skrajne poglądy. Prawda tymczasem, jak zwykle, leży dokładnie pośrodku.

 

Obrazek tła: Subtle Patterns 
Autor zdjęcia: Aurimas Adomavicius